Skip to main content
x
Bài viết nghiện cứu, trao đổi

Thực hiện Quyết định số 54-QĐ/TCT, ngày 07/3/2024 của Trường Chính Hoàng Văn Thụ về việc thành lập đoàn đi nghiên cứu thực tế cuối khóa lớp Bồi ngạch chuyên viên khóa 45, năm 2023, gồm 73 đồng chí. Thời gian đi nghiên cứu thực tế: 1,5 ngày (từ ngày 16 – 17/3/2024) tại huyện Văn Lãng. Mục đích…

Cách đây 94 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Những thắng lợi giành được trong 94 năm qua kể từ ngày…

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong kiến độc lập thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết sức gay gắt. Các nhà yêu nước đương…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài 231 km tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc với 02 cửa khẩu quốc tế, 02 của khẩu chính (song phương) và 08 cửa khẩu phụ. Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp…

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định: Giáo dục là một trong những lĩnh vực…

Ngày 25/10 theo lịch Nga (tức ngày 7/11/1917), giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga, dưới sự lãnh đạo thiên tài của lãnh tụ V.I. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích, với khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay Xô-viết”, “Ruộng đất, hòa bình và bánh mỳ” đã giành thắng lợi trong cuộc cách mạng vĩ đại…

1. Hoàn cảnh ra đời

Giữa năm 1944, tình hình thế giới có…

Trong hệ thống chính quyền các cấp. chính quyền cấp cơ sở xã, phường, thị trấn có vai trò và vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong công tác tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, là nơi trực tiếp phát huy quyền làm…

Hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 02 nhiệm vụ quan trọng ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

Tân Hương là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Sơn. Tổng diện tích tụ nhiên là 3.041,6ha. Năm 2019, sáp nhập thôn. Hiện nay có 04 thôn, có 544 hộ, có 2.496 nhân khẩu, gôm 5 dân tộc chính là: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông cùng sinh sống. Chính quyền Xã Tân Hương có 01 Đảng bộ; 08 chi bộ trực thuộc…

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan…

Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là một huyện Miền núi ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 85km. Huyện có 17 xã và 01 thị trấn, cùng với các huyện khác trong toàn tỉnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với thành bại của cách mạng. Người nhấn mạnh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(1)…

Công tác Dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Xác định vị trí, tầm quan trọng của công…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò của cán bộ và công tác huấn luyện cán bộ, đây là công việc gốc của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, Người coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng…

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của chính sách “tam nông” ở nước ta hiện nay. Xây dựng nông thôn mới phải tạo ra diện mạo của nông thôn vừa truyền thống vừa hiện đại. Những giá trị của nông thôn…