Skip to main content
x

      Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Sáng ngày 12/9/2019, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 11 năm 2020.

      Tới dự khai giảng có Tiến sĩ Nguyễn Đức Quyền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đồng chí Trịnh Tiến Duy - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Đường Ngọc Xuyên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ ; các đồng chí lãnh đạo trường; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên lên lớp và 88 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 11.

vb

          Các đại biểu cùng học viên lớp dự  lễ khai giảng (Ảnh: Hoà Thái)

                 

      Mục tiêu của khóa bồi dưỡng trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân.

      Nội dung Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được thực hiện theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Chương trình gồm 17 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

      Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính là Tiến sĩ Viện Chính sách công của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giảng viên kiêm chức lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chính lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên chính trực tiếp lên lớp./.                    

 

                                                                                                               ThS. Hà Minh Thảo

                                                                                                   Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH