TIN NỔI BẬT
Trong 5 ngày học tập, học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước trong hệ thống chính trị; cải cách hành chính Nhà nước, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm của cán bộ công chức cấp xã như kỹ năng soạn thảo văn...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256