Skip to main content
x

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2766/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Quyết định số 254-QĐ/TCT, ngày 21/8/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 10 năm 2020.

      Tới dự khai giảng có Hoàng Thị Hiền - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí ; các đồng chí lãnh đạo trường; đại diện lãnh đạo phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên nhà trường và 82 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 10.

      Mục tiêu của khóa học là bồi dưỡng trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân.

vb

            Đ/c Dương Thị Hồng Vân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

              phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoà Thái)

      Chương trình lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 10 được thực hiện theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ Nội vụ về ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; Chương trình gồm 17 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

      Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính là giảng viên Viện Chính sách công của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giảng viên kiêm chức lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo trường; Thạc sỹ chuyên ngành hành chính công; lãnh đạo các khoa, phòng đã qua lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính trực tiếp lên lớp.                    

                                                                                    Lã Hoàng Anh

                                                                Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu