Skip to main content
x

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường, sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường chính trị Hoàng Văn Thụ”.

Tới dự Hội thảo có TS. Nguyễn Đức Quyền, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng - Chủ trì Hội thảo; đồng chí Dương Thị Hồng Vân,  Phó Bí thư đảng ủy, phó Hiệu trưởng - Chủ trì Hội thảo; các đồng chí lãnh đạo trường; lãnh đạo các khoa phòng và giảng viên có bài tham luận đăng kỷ yếu hội thảo.

vb

Tại hội thảo có 7 bài tham luận với các chủ đề: Tham luận 1: “Giải pháp nâng cao hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng bài giảng của giảng viên ở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Lạng Sơn”; tham luận 2: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở trường chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, trong giai đoạn hiện nay”; tham luận 3: “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ gắn với việc đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng”; tham luận 4: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn”; tham luận 5: “Dạy học trực tuyến và một số vấn đề đặt ra đối với việc đổi mời hình thức giảng dạy ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn”; tham luận 6: “Đào tạo lý luận chính trị trong thời đại 4.0 ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ - thực trạng và giải pháp”; tham luận 7: “Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị - Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện nay”.

Các bài tham luận xoay quanh việc đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng; trao đổi những kinh nghiệm và đưa ra một số đề xuất trong việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong những năm gần đây và trong giai đoạn tiếp theo.  Đây là nội dung quan trọng xuất phát từ thực tiễn hoạt động giảng dạy của nhà trường để đưa ra những giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tỉnh giao cho.

Hội thảo nhận được 17 lượt ý kiến, trao đổi, thảo luận liên quan đến phương pháp giảng dạy tích cực, việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên nhà trường. Đồng thời tại hội thảo cũng có những ý kiến đóng góp với việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng của nhà trường.

Hội thảo là dịp để giảng viên nhà trường có cơ hội trao đổi những kinh nghiệm liên quan đến việc đổi mới và  nâng cao chất lượng giảng dạy. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng bài giảng góp phần  nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng với yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới hiện nay./

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Phòng QLĐT & NCKH