Skip to main content
x

Chiều ngày 24/01/2024, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” tháng 01/2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Quý - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; các đồng chí lãnh đạo trường; lãnh đạo khoa, phòng; toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường.

1

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được nghe Ban Phổ biến giáo dục pháp luật phổ biến một số nội dung về: Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị quyết số 139-NQ/TU, ngày 06/12/2023 Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về nhiệm vụ năm 2024; Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 (Theo Hướng dẫn số 200-HD/BTGTU, ngày 05/01/2024 của BTGTU); Kế hoạch số 244/KH-UBND, ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, ngày 07/12/2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa, Xã, phường, thị trấn tiêu biểu; Những điểm mới của Luật Căn cước (Luật số: 26/2023/QH15, ngày 27/11/2023); Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 (Theo Hướng dẫn số 188-HD/BTGTU, ngày 27/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Công văn số 128/CAT-PA05,  ngày 10/01/2024 của Công  an  tỉnh về việc cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thời gian gần đây (Theo HD số 2999-HD/BTGTU, ngày 17/01/2024 của BTG TU)

2

Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng của Nhà trường, qua Hội nghị, cán bộ, viên chức, lao động Nhà trường có điều kiện trao đổi, thảo luận về các văn bản pháp luật mới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương phục vụ vào công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường ./.

3