Skip to main content
x

Chiều 05/01/2024, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ; các đồng chí Lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa, phòng cùng toàn thể viên chức và lao động Nhà trường

1

Năm 2023, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/7/2023 về “Xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn, giai đoạn 2023 - 2031”; chủ động ban hành Chương trình về công tác trọng tâm năm 2023 và kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023.

2

Trong năm, Nhà trường đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các Huyện ủy, Thành ủy triển khai thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo đó, Nhà trường đã  tổ chức và phối hợp thực hiện được 74 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 5.200 học viên. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm chỉ đạo, đã tổ chức triển khai 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh (trong đó đã nghiệm thu một đề tài năm 2022, tiếp tục triển khai đề tài năm 2023, 2024), 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, tổ chức được 02 Hội thảo khoa học cấp Trường và phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Bộ. Cùng đó, Nhà trường chỉ đạo tích cực cán bộ, giảng viên tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

3

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận bổ sung kết quả đã đạt được, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên và người lao động của Nhà trường đạt được trong năm qua.

4

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Tập thể nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Đề án 09 về “Xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn giai đoạn 2023-2031. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, phục vụ các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn lãnh đạo các cấp. Tập thể cán bộ, giảng viên cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên duy trì hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tăng cường mở rộng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh: Nhà trường cần tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển toàn diện mọi mặt, nỗ lực, phấn đấu trở thành đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sóng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng đó, thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức, toàn tâm, toàn ý sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển quê hương.

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, Hiệu trưởng quyết định công nhận 05 tập thể, 47 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 07 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng Giấy khen đối với 02 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.

5

Tin, ảnh: Lý Hoà Thái