Skip to main content
x

Thực hiện Quyết định số 1227-QĐ/TU, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B05-23 khoá học 2023-2025 tại huyện Hữu Lũng. Chiều ngày 04/01/2024 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phối hợp với Huyện uỷ Hữu Lũng tổ chức khai giảng lớp học. Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Dương Thị Hồng Vân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đồng chí Đinh Đức Chính – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hữu Lũng; đại diện lãnh đạo phòng Chính sách – Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, phòng Lý luận Chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học và 38 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

1

Trong thời gian học tập, học viên được nghiên cứu các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn và kiến thức bổ trợ. 

2

Thông qua khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý để áp dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./

3