Skip to main content
x

Chiều ngày 01/12/2023, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” tháng 11/2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Quý - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; các đồng chí lãnh đạo trường; lãnh đạo khoa, phòng; toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường.

1

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được nghe Ban Phổ biến giáo dục pháp luật phổ biến một số nội dung về: Nghị quyết số 168/NQ-CP, ngày 11/10/2023 của Chính phủ về chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; Kết luận số 1433-KL/TU, ngày 11/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 67-NQ/TU, 11/9/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ LĐQL các cấp đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quy định số 131 - QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132 - QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Thông báo số 4200ª-TB/VPTU, ngày 28/10/2023 của Văn phòng Tỉnh uỷ, Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023 - 2030 tại Hội nghị ngày 24/10/2023; Công văn số 9368/BTNMT-KSON, ngày 02/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP, ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng của Nhà trường, qua Hội nghị, cán bộ, viên chức, lao động Nhà trường có điều kiện trao đổi, thảo luận về các văn bản pháp luật mới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương phục vụ vào công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường ./.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho 03 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh; Tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân “Đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; 74 năm truyền thống Nhà trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.

23

Tin, ảnh: Lý Hoà Thái