Thông báo số 02/TB-TCT ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019

Thứ Tư, 13/02/2019 - 08:36
Đính kèmDung lượng
TB số 02, mở lớp CV, CVC năm 2019.pdf4.41 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256