Hội thảo khoa học "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay"

Thứ Ba, 12/06/2018 - 09:56

        Nhân dịp kỷ niệm 170 năm ra đời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Ngày 14/5/2018, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần 1/2018 với chủ đề: "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay". Ban tổ chức đã chọn đăng 29 bài viết tham luận của cán bộ, giảng viên nhà trường trong kỷ yếu Hội thảo, trong đó chọn ra 8 bài viết có giá trị khoa học tham luận trình bày tại Hội thảo.

                                           *  Một số hình ảnh tại Hội thảo (Ảnh: Mạnh Đoàn)

                         

                         

                         

                         

                         

 

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định, làm rõ những nguyên lý, quan điểm cơ bản, cốt lõi, giá trị khoa học, cách mạng và sức sống trường tồn của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong thời đại ngày nay và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Qua đó, đẩy mạnh đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong bối cảnh hiện nay. Hội thảo là dịp để cán bộ, viên chức và người lao động Trường chính trị Hoàng Văn Thụ nhận diện, đấu tranh, phản bác các trào lưu tư tưởng muốn phủ định giá trị, sức sống bền vững và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn, góp phần đấu tranh, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn./.

                                                                       

                                                                      ThS. Lô Thị Thu Hường

                                            Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256