Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Năm, 01/02/2018 - 10:29

        Ngày 26/01/2018, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND ; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí đại diện Thường trực các huyện uỷ; thành uỷ,  Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; thành phố; Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

        Về phía Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, TUV, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng, các đồng chí Phó Hiệu trưởng, các đồng chí lãnh đạo các phòng khoa và cán bộ viên chức nhà trường.

        Trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của nhà trường đã khẳng định: Năm 2017, Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, huyện uỷ, thành ủy, tạo điều kiện thuận lợi cho trường thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh giao.

        Trong năm 2017, trường thực hiện được 74 lớp, với 9.272 học viên, trong đó: Đào tạo 26 lớp, 1.755 học viên; Bồi dưỡng 48 lớp, 7.517 học viên. Riêng đối với đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính: đã hoàn thành và bế giảng 15 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trong đó có 02 lớp hệ tập trung tại trường và 13 lớp hệ không tập trung tại các huyện, thành phố với 991 học viên. Kết quả xếp loại: Giỏi 106/991 học viên, chiếm 10,69%; Khá 631/991 học viên, chiếm 63,67%; Trung bình 254/991 học viên, chiếm 25,64%. 

        Năm 2017, cũng là năm đầu tiên trường thực hiện đa dạng hóa, xã hội hóa các hình thức mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; phối hợp với các Sở ngành như sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Y tế; Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; các lớp hệ không tập trung tại trường; sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa từ các Sở, ngành, đơn vị và học viên trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Điều chỉnh, rút gọn thời gian đào tạo hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính từ 3 năm xuống còn 2 năm (15 tháng). Trường đã tổ chức lại các khâu trong quy trình đào tạo, hướng tới người học; nâng cao chất lượng quản lý đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả với các huyện ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành trong Tỉnh.

        Nhà trường đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng trước yêu cầu đổi mới; chỉ đạo giảng viên kịp thời cập nhật chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các văn bản của tỉnh vào bài giảng, tự kiểm tra đánh giá lại năng lực giảng dạy của giảng viên, phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn, sở trường và gắn chặt với rèn luyện kỹ năng cho người học trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường...; chú trọng thực hiện nâng cao chất lượng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp khoa và tổ chức Hội thảo khoa học, tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; đổi mới, nâng cao chất lượng, đã xuất bản 02 số Bản tin "Thông tin Lý luận và thực tiễn”. Đây là diễn đàn trao đổi, học tập rất tốt cần được phát huy mở rộng. Trường đã chủ động, tạo điều kiện thuận lợi, cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở bổ sung thêm kiến thức thực tiễn cho bài giảng; Đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh năm 2018 với nội dung “Nâng cao năng lực của Bí thư Đảng ủy xã ở tỉnh Lạng Sơn trong tình hình hiện nay”...

        Hội nghị nhận được nhiều tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu đóng góp vào Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đa số các ý kiến đều nhất trí cao với bản Dự thảo. Trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác; tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và bản sắc của nhà trường.

        Tại Hội nghị, 4 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Văn Quan và Chi Lăng được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

             Các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện nhận Giấy khen của Hiệu trưởng

 

        Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các tập thể cán bộ, công chức, viên chức, học viên nhà trường đã đạt được trong thời gian qua góp phần vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh nhà. Đồng chí khẳng định: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thường trực Tỉnh ủy luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức, cán bộ dự nguồn ở các cấp, các ngành, theo đúng định hướng chiến lược về cán bộ; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của  Thường trực Tỉnh ủy các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan họp bàn tháo gỡ những khó khăn cho nhà trường; Rà soát, đánh giá tình hình về công tác cán bộ, nhất là tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện bổ nhiệm chức vụ, ngạch, bậc…; chỉ đạo các sở, ban, ngành trong công tác phối hợp cùng nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

        Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu trong thời gian tới trường Chính trị Hoàng Văn Thụ  cần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của nhà trường; tiếp tục khẳng định rõ vị thế của một trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.Trong đó, Nhà trường cần:

        - Chủ động tham mưu và bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Quán triệt nghị quyết của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xác định đúng đối tượng, hình thức, quy mô đào tạo. Tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Thông báo 117-TB/TU, ngày 07/4/2017, Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Thông báo 720/TB-HVCTQG, ngày 19/9/2017, Kết luận của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn; Công văn 711-CV/TU, ngày 16/10/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

        - Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đoàn kết, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 theo phương châm “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia HCM về chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện đào tạo toàn diện, chú trọng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy khoa học và rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; Khắc phục bệnh thành tích trong trường học, chông tiêu cực, khắc phục bệnh ngại học, lười học tập lý luận chính trị.

        -  Xác định và tổ chức thưc hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của nhà trường. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường phối hợp, liên kết với các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh để chủ động tham mưu, đề xuất việc mở thêm các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; cần lưu tâm đến nguồn cán bộ đang công tác tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường công tác quản lý học viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đối với đội ngũ giảng viên; nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Nhà trường cần có kế hoạch phù hợp để phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trường. Thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo.

        - Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; linh hoạt thực hiện các phương thức đưa giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện tốt kế hoạch của tỉnh và đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị về đào tạo, bồi dưỡng.

        -  Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình cơ chế tự chủ (thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ); tổ chức thực hiện Đề án Vị trí việc làm (thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 14/2012/TT-BNV). Sớm xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo hướng đến mô hình trường chuẩn. Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế đội ngũ cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với chức năng,  nhiệm vụ trong tình hình mới; nhà trường cần rà soát, sắp xếp lại các khoa, phòng; phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, viên chức.

        - Đề nghị các Ban Xây dựng Đảng, trực tiếp là Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cần tăng cường phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ vừa tham mưu, vừa tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các lớp bòi dưỡng cập nhật kiến thức trên địa bàn tỉnh; đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy khối tăng cường chỉ đạo các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

        Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học viên, trường Chính trị Hoàng Văn Thụ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng phát triển./.

           Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

                                                               (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 

 

                                                                                             GVC, ThS. Dương Thị Hồng Vân

 

                                                                                                  Phó Hiệu trưởng

 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256