Hướng dẫn số 134/HD-HVCTQG, ngày 21/7/2016 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Chương trình đào tạo TCLLCT-HC

Thứ Hai, 27/11/2017 - 17:16
Đính kèmDung lượng
HD-134-1.jpg2.35 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256