Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Tổ chức Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2017

Thứ Hai, 06/11/2017 - 22:13

 

        Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 06/ 02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Kế hoạch số 20/KH-TCT, ngày 20/3/2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

        Ngày 02/11/2017, Ban Chỉ đạo công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 10 năm 2017. Trong thời gian 01 buổi chiều, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường đã được nghe giới thiệu, phổ biến một số văn bản như: Luật trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông báo số 720/TB-HVHCQG, ngày 19/09/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kết luận của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ, UBND và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 02/KH-CTĐ, ngày 28/9/2017 của Cụm thi đua số 02 các trường chính trị khu vực miền núi phía Bắc, về Công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018; Quyết định số 412/QĐ-TCT, ngày 31/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc Ban hành Quy chế văn hóa công sở...

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị Ban Chỉ đạo Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan cần sớm triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực; tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung phương pháp tuyên truyền để nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan trong thời gian tới.

 

            TS. Nguyễn Đức Quyền - Hiệu trưởng, phát biểu chỉ đạo tại buổi tuyên truyền

                                                       (Ảnh: Mạnh Đoàn)

       

        Thông qua mỗi đợt tuyên truyền, phổ biến GDPL là dịp để cán bô, viên chức, người lao động nhà trường cùng nhau trao đổi, thảo luận về chuyên môn liên quan đến các văn bản pháp luật mới triển khai, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và thống nhất trong quá trình triển khai các văn bản của nhà trường ./.

 

                                                                        ThS. Lô Thị Thu Hường

                                             Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256