Khoa Nhà nước và pháp luật tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế

Thứ Hai, 03/07/2017 - 23:03

      Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm học 2016 – 2017, khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế theo kế hoạch đã đề ra.

      Từ ngày 21/6/2017 đến ngày 23/6/2017 khoa tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại các xã Hồng Phong, Mông Ân, Tân Văn thuộc huyện Bình Gia. Đoàn được nghe báo cáo thực tế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, công tác xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, an ninh trật tự trên địa bàn. Đoàn nghiên cứu thực tế được tham quan thực tế những thắng cảnh của địa phương có tiềm năng khai thác, phát triển du lịch nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua chuyên đi nghiên cứu thực tế giúp cho giảng viên có thêm nhiều kiến thức thực tiễn để bổ sung cho các nội dung bài giảng một cách phù hợp.

      Chiều ngày 27/6/2017 khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2017 với nội dung Một số giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”. Dự Hội thảo có TS Nguyễn Đức Quyền, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa phòng, giảng viên quan tâm đến đề tài và nhóm thực hiện. Tại Hội thảo, nhóm thực hiện đề tài đã được nghe 5 tham luận và 6 ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đề tài cần xác định rõ hơn phạm vi nghiên cứu, số liệu thực tế cần cụ thể phù hợp, tập trung vào việc làm rõ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình./.

                                                                     Dương Thị Quý

                                                 Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật

View by Date
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256