Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng phát triển Đảng ở Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thứ Năm, 29/06/2017 - 21:35

 Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đã khẳng định: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước". Vì vậy, với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Việc phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) giữ một vai trò hết sức quan trọng nhằm tăng thêm nguồn sinh lực, sức mạnh cho Đảng. Đây là cầu nối đảm bảo cho sự phát triển của Đảng cũng như sự bền vững của tổ chức Đoàn. Nhận thức rõ điều đó trong những năm qua Chi đoàn thanh niên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ Trường, vận động ĐVTN phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam".          

          Chi đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Chi đoàn được thành lập tháng 12 năm 2008, hiện nay chi đoàn có 15 đoàn viên đang công tác tại các khoa giảng dạy và các phòng chức năng. Do đặc thù của trường, các đoàn viên trong Chi đoàn đều được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn khá cao, 14 đồng chí có trình độ đại học (trong đó có 01 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 4 đồng chí đang theo học cao học) và 01 trung cấp. Trong thời gian qua Ban Chấp hành Chi đoàn đã động viên đoàn viên tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho ĐVTN nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thực hiện có hiệu quả các phong trào đoàn trong nhà trường mà tiêu biểu: Triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chương trình "Rèn luyện đoàn viên", “Thắp sáng ước mơ”, phong trào “xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc và đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, thực hiện tốt công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, các hoạt động tình nguyện hè tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn cấp trên tổ chức, tiếp sức mùa thi, đóng góp các loại quỹ xã hội từ thiện, hiến máu nhân đạo... 100% đoàn viên tham gia nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

         Với các hoạt động thiết thực trên đã tạo điều kiện, môi trường cho ĐVTN trong nhà trường được rèn luyện bản thân, qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, giúp đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm và định hướng phấn đấu đúng đắn cho bản thân để rèn luyện và trưởng thành sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thông qua các hoạt động phong trào trong nhiệm kỳ 2014 - 2017 đã lựa chọn bồi dưỡng giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp (vượt 120% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2017 đề ra), có 07 đoàn viên được chọn cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 09 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (vượt 150% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2017 đề ra), 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức, hiện nay có 12 đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn. Kết quả phân loại chất lượng đảng viên hàng năm đoàn viên là đảng viên đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể chi đoàn và cá nhân đoàn viên được Đảng ủy, nhà trường và Đoàn cấp trên tặng nhiều giấy khen, bằng khen (24 giấy khen và 01 bằng khen), Chi đoàn luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.     
           Có thể thấy rằng, công tác xây dựng và phát triển đảng viên đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng bộ Trường, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Chất lượng đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi cũng ngày một nâng cao, đa số đều được đào tạo bài bản, có năng lực, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng. Trong thời gian tới để làm tốt hơn nữa công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chi đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:  
          Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn cho ĐVTN; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước... qua đó góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thiết thực như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh phong trào đoàn “mùa hè xanh”, “thanh niên sống đẹp, sống có ích”, các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ... để làm cơ sở cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành, đổi mới phong trào hoạt động, tập hợp đoàn kết ĐVTN, giúp đoàn viên rèn luyện, thử thách và tự khẳng định mình; nâng cao nhận thức ĐVTN về vai trò trách nhiệm của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng.     Quan tâm xây dựng chi đoàn thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; Tích cực tổ chức bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” tạo nguồn giới thiệu cho Đảng; thường xuyên theo dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao làm cơ sở phân loại đoàn viên, bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.  
         Chi đoàn phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các chương trình hoạt động của Đoàn một mặt phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, đồng thời quan tâm bồi dưỡng, hỗ trợ thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

          Đảng viên sinh hoạt trong chi đoàn cần nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu và tích cực trong các phong trào của chi đoàn để thực sự đóng vai trò là hạt nhân của phong trào, tạo động lực lôi cuốn đoàn viên tích cực, hăng hái trong mọi hoạt động. Từ đó, đưa phong trào của chi đoàn ngày càng có chiều sâu, sôi nổi và hiệu quả hơn./.

                                                                    Nguyễn Văn Hiệp

                                                               Giảng viên khoa Dân vận
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256