Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Đợt 1 năm 2017

Thứ Tư, 26/04/2017 - 16:33

      Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 và Kế hoạch số 20/KH-TCT, ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. 

      Chiều ngày 24/4/2015, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Đợt 1 năm 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường.

      Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường đã được nghe thành viên Ban Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến 08 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017: Luật Dược 2016, Luật Báo chí 2016, Luật Trẻ em 2016, Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, Luật Phí và Lệ phí  2015, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Kế toán 2015, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi 2015); Thông báo số 117/TB-TU ngày 07 tháng 04 năm 2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và một số văn bản của nhà trường.

              TS. Nguyễn Đức Quyền - Hiệu trưởng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

                                                     (Ảnh: Mạnh Đoàn)

      Những thông tin được phổ biến tại Hội nghị sẽ giúp cho cán bộ, viên chức người lao động trong Nhà trường tiếp cận một cách có hệ thống các văn bản quy định pháp luật mới, những chủ trương của tỉnh  đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

 

 

                                                                      Hoàng Thị Quyên

                                               GV Khoa Lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256