Skip to main content
x

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP,  ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2766/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020.  Chiều ngày 14/10/2020, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (lớp thứ hai).

Tới dự lễ bế giảng có Thạc sĩ Nguyễn Đức Quý - TUV - Phó Hiệu trưởng trường chính trị Hoàng Văn Thụ; Đồng chí Hoàng Thị Như Thảo - Trưởng phòng công chức, viên chức, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên lên lớp và 59 học viên lớp lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (lớp thứ hai).

vb

Đ/c Nguyễn Đức Quý – Phó Hiệu trưởng

Phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Hoà Thái)

Với mục tiêu trang bị, cập nhật những kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác trong thực thi nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực của đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu trong tiến trình cải cách hành chính.

Nội dung chương trình lớp học được thực hiện theo chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Bộ nội vụ ban hành năm 2019 gồm 8 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo và viết tiểu luận cuối khóa.

Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng là giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giảng viên kiêm chức, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chính lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên chính trực tiếp lên lớp

Kết thúc khóa học, 59 học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng. Tại lễ bế giảng, lãnh đạo trường đã tặng giấy khen cho 02 học viên đạt thành tích cao trong học tập./.

vb

Đ/c Nguyễn Đức Quý – Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường cho học viên đạt thành tích cao trong học tập (Ảnh: Hoà Thái)

                              

                 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

               Phòng QLĐT & NCKH