NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Hội Nông dân huyện Đình Lập đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
Thực hiện chủ trương của các cấp hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trong thời gian qua Hội Nông dân huyện Đình Lập cùng với Hội Nông dân tỉnh Lạng...
Lạng Sơn phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc
Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đ...
Nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên đề phần V.2 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở bằng cách sử dụng phương pháp dạy học tình huống
Phần học V.2 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở là một trong những phần học quan trọng trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính...
Khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếng súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền trên cả nước
Từ lâu, Bắc Sơn đã là tên gọi cho cả một nền văn hóa. Những dấu tích tìm thấy tại nơi đây và nhiều vùng lân cận khác...
Cảm nhận sau chuyến đi nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 28 tại huyện Văn Lãng
Thực hiện Quyết định số 229-QĐ/TCT ngày 10 tháng 5 năm 2019 Về việc cử giảng viên hướng dẫn nghiên cứu thực tế cuối khóa, lớp Trung cấp lý luận chính...
Văn quan chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công d...
Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính tại huyện Bình Gia
; Quyết định số 792/QĐ-UBND 28/3/2012 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bình Gia phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC huyện Bình Gia giai đoạn 2011-2020, đảm bảo...
Văn Lãng: Hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng
Văn Lãng là một huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn, địa hình tương đối phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy n...
Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính tại huyện Bình Gia
Trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác cải cách hành chính được tiếp tục xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm...
MỘT SỐ KẾT QUẢ SAU 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 67-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Ngày 11/9/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 67-NQ/TU về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản l...
Những kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2018
Năm 2018, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức được 1.264 hội nghị, xây dựng được 162 pa nô, khẩu...
Đình Lập: Huy động nguồn lực tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lợn tai xanh
          Huyện Đình Lập hiện có đàn lợn khoảng gần 4.000 con. Nhiều năm qua, chăn nuôi lợn đã trở thành nghề mang lại nguồn thu nhập...
Lạng Sơn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước đã thổi một luồng gió mới, tiếp sức cho phát triển nông nghiệp, nông...
Những chuyển biến tích cực qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính tri tại Lạng Sơn
Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - x...
Xã Hòa Thắng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới
Xã Hòa Thắng là xã miền núi của huyện Hữu Lũng, có diện tích 6.156 ha với 15 khu dân cư, trên 1.743 hộ, dân số là 7.569 nh...
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác giám sát
Trong những năm qua, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v...
Người Bí tư Đảng uỷ xã gương mẫu học tập và làm theo tấm gương của Bác – Về xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Lăng Văn Thạch, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng nhiệm kỳ  2010 - 2015; 2015 - 2020, là người dân tộc Nùng sinh năm 1964, sinh ra...
Nâng cao công tác quản lý nhà nước về Lễ hội ở Lạng Sơn hiện nay
Cùng với lịch sử hàng ngàn năm xây dựng và phát triển của đất nước, Lạng Sơn là tỉnh có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng...
Hữu Lũng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn có vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước x...
Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn có diện tích tự nhiên là 316,17ha, thị trấn có 2 thôn và 6 khối phố, với tổng số dân số là gần 5000 người/...
Đảng bộ huyện Hữu Lũng qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; l...
Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
Nông dân Lạng Sơn chiếm trên 80% dân số toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 68,42% lao động xã hội trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua (2013 – 2018), Hội N...
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ m...
Vị trí, đặc điểm của các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước. Đồng...
Tuổi trẻ Lạng Sơn với phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Hiện nay, thanh niên Lạng Sơn từ 16 đến 30 tuổi có 185.366 người (chiếm khoảng 24,9% dân số toàn tỉnh), trong đó thanh niên dân tộc thiểu số chiếm...
Tìm hiểu một số nội dung cơ bản về ý nghĩa lịch sử của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đối với cách mạng Việt Nam
Ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời k...
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới
Xã Hưng Đạo là một xã miền núi vùng sâu, vùng xa của huyện Bình Gia, cách trung tâm huyện khoảng 40 km về phía đông...
Lạng Sơn thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Để chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch...
Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2018
Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng ta, có vai trò quan trọng, nhằm h...
Một số kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của xã Hoàng Văn Thụ huyện Bình Gia
Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn nằm ở phía Tây của huyện Bình Gia, cách trung tâm huyện khoảng 1km. Có diện tích...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256