NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (Tháng 02/1930) đánh dấu bước ngoặt quyết định đối với cách mạng nước ta
Từ giữa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta liên tiếp đứng lên đánh đuổi bọn cướp nước, tiêu biểu như phong trà...
Kết quả nổi bật trong việc thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn trong năm vừa qua
Trong những năm trở lại đây tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến đổi phức tạp và khó lường, kinh tế thế giới phần lớn đang rơi vào t...
Kết quả nổi bật trong việc thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn trong năm vừa qua
Trong những năm trở lại đây tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến đổi phức tạp và khó lường, kinh tế thế giới phần lớn đang rơi vào t...
Phong trào “Dân vận khéo” góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh
Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019, trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh gắn với các phong trào “To...
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế của tỉnh
Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ban D...
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bảo vật quốc gia sáng mãi giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam
Đêm ngày 19/12/1946, tại nhà ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn Phúc (Hà Đông), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi to...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt công tác lý luận chính trị năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 92-KH/ĐUK, ngày 30/7/2018 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số...
Kết quả 10 năm thực hiện Phong trào thi đua Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều th...
Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Năm 2019 đánh dấu một mốc son quan trọng, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đã trải qua 70 năm xây dựng và phát triển. So với lịch sử dựng...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ Lạng Sơn, chức năng nhiệm vụ thực hiện theo Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27/12/2019 của Ban Thường vụ...
Kinh nghiệm tạo nguồn và phát triển đảng viên tại xã Tri Phương, huyện Tràng Định
Tri Phương là xã vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, có tổng diện tích tự nhiên là 4614,33ha, d...
Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đăng ký thực hiện...
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới
Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021", cấp ủy, ch...
Chi Lăng thực hiện tốt đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ; Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về tái cơ cấu ng...
Cảm nhận về trường Đảng – Nơi tôi trưởng thành về Lý luận chính trị
Trường chính trị Hoàng Văn Thụ - tiền thân là trường Đảng tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Lạng Sơn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt công tác Lý luận chính trị năm 2019
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên được chú trọng. Việc...
“Tự hào mái trường mang tên đồng chí Hoàng Văn Thụ”
Trường chính trị Hoàng Văn Thụ, nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Lạng Sơn. Trường được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1949 tại xã T...
Lạng Sơn quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới
Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ngày càng phải đạt tiêu chuẩn theo chức danh, chương trình v...
Quán triệt một số điểm mới theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 29/5/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay
Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần. Nâng cao chất lượng sinh...
Một số suy nghĩ về người giảng viên ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhân ngày 20/11
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hôm nay đã có lịch sử tồn tại và phát triển 70 năm qua, từ khóa I của Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn gồm có 54...
Thực thi chính sách Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước, là lực lượng trực tiếp vận hành và quyết định đến...
Những cảm nhận qua hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019 ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-HVCTQG ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Hội thi học viên học giỏi...
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc....
Kết quả 10 năm thực hiện Phong trào thi đua Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều th...
Những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ với phong trào cách mạng Lạng Sơn
Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất, người lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, một trong...
Sự cần thiết phải nâng cao năng lực tư duy phản biện cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Lạng Sơn hiện nay góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị
Sinh thời, V.I.Lênin đã từng khẳng định: “không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần học Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể tại Khoa Xây dựng Đảng
Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, công tác giảng dạy lý luận chính trị của đội ngũ giảng viên trường chính trị c...
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Một số giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở ở huyện Cao Lộc đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nói chung và cấp cơ sở nói riêng hiện nay việc có được đội ngũ cán bộ l...
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn
Văn hoá công sở là một hệ thống các giá trị chuẩn mực, quy tắc, giá trị được hình thành trong quá trình hoạt động của công...
Lạng Sơn thực hiện Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Nhằm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người c...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256